QUÀ TẶNG KHI MUA HÀNG TRỊ GIÁ 5 TRIỆU ĐỒNG. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẼ KẾT THÚC VÀO NGÀY 30/05/2018. HOTLINE: 0888769090

LAPTOP

PC-SERVER

MÁY VĂN PHÒNG

ÂM THANH

THIẾT BỊ MẠNG

PHẦN MỀM BẢN QUYỀN

Laptop

pc-server

máy văn phòng

2,295,000
2,762,000
4,170,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công vân tay ZK Teco K14

2,050,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công vân tay ZK Teco K21

1,957,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công Vân tay Bosser C11

3,200,000
2,600,000

Máy ép Plastic

Máy ép Plastic DSB HQ235

1,500,000

âm thanh

3,100,000
1,660,000
1,895,000
578,000

thiết bị mạng

phần mềm bản quyền