CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SẼ KẾT THÚC VÀO NGÀY 31/03/2018. HOTLINE: 0888769090

LAPTOP

PC-SERVER

MÁY VĂN PHÒNG

ÂM THANH

THIẾT BỊ MẠNG

PHẦN MỀM BẢN QUYỀN

Laptop

pc-server

máy văn phòng

4,170,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công vân tay ZK Teco K14

2,050,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công vân tay ZK Teco K21

1,957,000

Máy chấm công Dấu vân tay & Cảm ứng

Máy chấm công Vân tay Bosser C11

3,200,000
2,600,000

Máy ép Plastic

Máy ép Plastic DSB HQ235

1,500,000

âm thanh

thiết bị mạng

phần mềm bản quyền